Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK) tarafından yürütülen Personel Belgelendirme faaliyetleri için geliştirilen, VOC TESTER Personel Belgelendirme Merkezleri Yönetim ve Sınav Yazılımı, Yetkilendirilmiş Belgelendirme Kuruluşlarına (YBK) tüm süreçleri için çözümler sunmaktadır.

VOC TESTER geliştirme aşamasında MYK süreci detaylı bir şekilde incelenerek çalışma başlatılmıştır. Çalışma süresince MYK ve YBK’lar ile koordinasyon sürekliliği sağlanarak projenin sağlıklı bir şekilde sürdürülmesi sağlanmıştır.

Yetkilendirilmiş Belgelendirme Kuruluşları’na yazılımın kurulumu yapıldıktan sonra sistem eğitimi verilerek kullanıma hazır hale getirilir. Program kullanılmaya başlandıktan sonra gerekli teknik destek ve eğitim hizmetleri sürekli ve kesintisiz olarak devam eder.