Günümüzde çok katmanlı verilerin yönetimi ve raporlanması vbz. bir çok alanda katma değer sağlayan; ileriye dönük daha mantıksal ve bilimsel öngörüler oluşturulabilmesine imkan tanıyan makine öğrenmesi teknolojisi artık VOC TESTER sisteminde.

Tübitak Ar-Ge destekli SORU BANKASI YÖNETİMİ KAPSAMINDA SORULARIN TEST VE MADDE ANALİZLERİNİN YAPILMASINA YÖNELİK KARAR DESTEK SİSTEMLERİNİN GELİŞTİRİLMESİ projemiz tamamlandı ve projemiz Tübitak tarafından onaylandı. 

Prof. Dr. Ömay ÇOKLUK BÖKEOĞLU ve Doç. Dr. Alptekin DURMUŞOĞLU’nun danışmanlığında gerçekleştirdiğimiz Ar-Ge projemizi altyapımıza entegre ettik.  Altyapımıza entegre ettiğimiz bu yeni sistem sayesinde soru bankanız daha nitelikli ve sınavlar artık daha ölçücü olacaktır. 

Soru bankasında yer alan mevcut tüm soruların metrikleri ve adayların bu sorulara verdikleri cevaplar makine öğrenmesi sayesinde size çeşitli önermelerde bulunacaktır. Bu önermeler;

  • Bir sorunun adayları ne kadar doğru ölçebildiği,

  • Verilen yanıtlara göre cevap seçeneklerinin kalitelerinin raporlaması ve varsa bu cevap seçeneklerine dair düzenleme tavsiyeleri,

  • Ölçme yetisini kaybettiği düşünülen sorularınızın belirlenmesi gibi ve daha birçok fayda sağlayacaktır.

Makine öğrenmesi teknolojisi VOC TESTER sisteminde her geçen gün gelişerek kısa ve orta vadede bir çok önerme ile soru bankalarının dolayısıyla sınavların kalitesini artırmasına yardımcı olacaktır.