2016/2 KPSS merkezi yerleştirme işlemlerinden itibaren geçerli olmak üzere yapılacak merkezi yerleştirme işlemlerinde çözümleyici kadrosunu tercih eden fizik, fizik mühendisliği, matematik, matematik mühendisliği ve matematik ve istatistik bölümlerinden mezun adaylar ile mühendislik fakültesi dışındaki fakültelerin bilgisayar ile ilgili bölümlerinden mezun olan adayların çözümleyici kadro/pozisyonlarına atanabilmeleri için Ağ Teknolojileri Elemanı (Seviye 5) MYK Mesleki Yeterlilik Belgesine sahip olmaları zorunlu hale getirilmiştir.

Ağ Teknolojileri Elemanı (Seviye 5) Ulusal Yeterliliği 5544 sayılı Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK) Kanunu ile anılan Kanun uyarınca çıkarılan “Mesleki Yeterlilik, Sınav ve Belgelendirme Yönetmeliği” hükümlerine göre hazırlanmıştır.

Ölçme ve değerlendirme; MYK tarafından yetkilendirilmiş belgelendirme kuruluşlarınca Mesleki Yeterlilik Kurumu Sınav, Ölçme, Değerlendirme ve Belgelendirme Yönetmeliği doğrultusunda ilgili Ulusal Yeterlilikte tanımlanan koşul ve yöntemlere uygun gerçekleştirilmektedir. Ölçme ve değerlendirmede yazılı-sözlü sınavlar, performans sınavları, gözlem, mülakat, simülasyon, canlandırma (role-play), portfolyo ve işbaşında gözetim gibi farklı yöntemler kullanılmaktadır.

 

Yeterliliği almaya zorunlu birimler;

  • 12UY0046-5/A1 İSG, Kalite, İş Organizasyonu ve Mesleki Gelişim
  • 12UY0046-5/A2 Bilgisayar Donanım ve Yazılım Temelleri
  • 12UY0046-5/A3 Ağ Teknolojileri Temelleri
  • 12UY0046-4/A4 Kullanıcı İlişkileri ve Teknik Destek
  • 12UY0046-5/A5 Ağ Tasarımı ve Fiziksel Ağ Kurulumu
  • 12UY0046-5/A6 Temel Ağ Güvenliği, Bakımı ve Verimliliği
  • 12UY0046-5/A7 Ağ Sunucu İşletim Sistemi Kullanımı 

 

Başarı değerlendirmesi her birimin ölçme ve değerlendirme bölümünde belirtilen ölçütlere göre yapılır. 

Sınavlar ardıl veya birbirinden bağımsız olarak yapılabilir. Sınav soruları, ölçülmesi öngörülen tüm öğrenme çıktılarını ölçebilecek şekilde tasarlanmalıdır. 

Sertifika alınması için gerekli sınavların hepsinden 1 yıl içerisinde başarılı olunması zorunludur. 1 yılı geçmesi  durumunda katılımcının başarılı olduğu diğer sınavlara da tekrar katılması gerekir.

 

Ağ Teknolojileri Elemanı Seviye 5 Ulusal Yeterliliğine erişim için tıklayınız.