19.03.2022 tarihli ve 31783 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Kuyum Ticareti Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Daire Yönetmelik kapsamında kuyum ticareti faaliyetlerini yürüten kişilerin belgelendirilmesi MYK tarafından hazırlanan “21UY0441-4 Kuyumcu (Perakende)” ulusal yeterliliğine göre yetkilendirilmiş belgelendirme kuruluşlarınca yapılacaktır.

Yönetmelik kapsamında, Kuyumcunun veya kuyum işletmesinin tam zamanlı çalışan en az bir personelinin 21UY0441-4 Kuyumcu (Perakende) belgesine sahip olması gerektiği belirtilmiştir.

Bu Yönetmeliğe aykırı hareket edenler hakkında Kanunun 18 inci maddesinde öngörülen idari para cezaları Bakanlıkça uygulanır. Bu yetki, il müdürlükleri aracılığıyla da kullanılabilir.

Kuyumcu (Perakende) (Seviye 4) mesleğinin nitelikli kişiler tarafından yürütülmesi ve çalışmalarda kalitenin artırılması için;

  • Adayların sahip olması gereken nitelikleri, bilgi, beceri ve yetkinlikleri tanımlamak,
  • Adayların, geçerli ve güvenilir bir belge ile mesleki yeterliliğini kanıtlamasına olanak vermek,
  • Eğitim sistemine, sınav ve belgelendirme kuruluşlarına referans ve kaynak oluşturmaktır.

 

Kuyumcu (Perakende) (Seviye 4) Mesleki Yeterlilik Belgesini elde etmek isteyen adaylar birimlerde tanımlanan sınavlara tabi tutulur. Birimlerin Gruplandırılma Alternatifleri maddesinde belirtilen alternatifler arasından birini seçecek olan aday, seçtiği alternatife ait yeterlilik birimleri için hazırlanmış sınava girer. Adayların yeterlilik belgesini alabilmeleri için birimlerde tanımlanan sınavlardan başarılı olmaları şartı vardır. 

Yeterlilik birimlerindeki teorik ve performansa dayalı sınavlar her bir birim için ayrı ayrı yapılabileceği gibi birlikte de yapılabilir. Ancak her birimin değerlendirmesi bağımsız yapılmalıdır. 

Yeterlilik birimlerinin geçerlilik süresi, birimin başarıldığı tarihten itibaren 2 yıldır. Yeterlilik birimlerinin birleştirilerek bir yeterliliğin elde edilebilmesi için tüm birimlerin geçerliliğini koruyor olması gerekmektedir. 

 

Yeterliliği almaya zorunlu birimler;

  • 21UY0441-4/A1: İş Sağlığı Ve Güvenliği, Çevre Koruma, Kalite ile İş Organizasyonu
  • 21UY0441-4/A2: Altın ve Gümüş Takı Alış-Satış Uygulamaları 

 

Kuyumcu ( Perakende) Ulusal Yeterliliğine erişim için tıklayınız.

 

Kuyumcu ( Perakende) Tebliğine erişim için tıklayınız.