Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK), Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Eğitim ve Araştırma Merkezi (ÇASGEM) arasında 13.07.2016 tarihinde imzalanan işbirliği protokolü çerçevesinde; İŞKUR bünyesinde istihdam edilen iş ve meslek danışmanları MYK Mesleki Yeterlilik Belgesine zorunlu hale getirilmiştir.

Bu ulusal yeterliliğin hazırlanmasının amacı, İş ve Meslek Danışmanlarının sahip olması gereken bilgi, beceri ve yetkinlikleri tanımlamak, mesleki yeterliliklerini geçerli ve güvenilir bir belge ile kanıtlamalarına imkân sağlamak, eğitim sistemi ile sınav ve belgelendirme kuruluşlarına kaynak ve referans oluşturmak ve adaylara mesleğe ilişkin rehberlik sağlamak amacıyla hazırlanmıştır. 

İş ve Meslek Danışmanı (Seviye 6) Ulusal Yeterliliğinin sınavına girmek isteyen adaylar A2 ve A3 yeterlilik birimlerinin EK A2-1 ve EK A3-1 kapsamlarında tanımlanan konularda eğitim aldıklarını kanıtlayıcı nitelikteki resmi kayıtları sınav ve belgelendirme kuruluşuna sunmak zorundadırlar. Adaylar tarafından sunulacak kayıtların; tanımlanan eğitim konuları ile ilişkilendirilebilecek nitelikte açık ve anlaşılır, ilgili konuda alınan eğitimin amacı, içeriği, süresi ile eğitmene ilişkin bilgileri içerecek şekilde ve eğitimi düzenleyen kuruluş tarafından onaylanmış olması gerekmektedir. Aday tarafından sunulacak kayıtlar sınav ve belgelendirme kuruluşu tarafından ve değerlendirici ölçütlerini karşılayan kişiler tarafından değerlendirilmelidir. 

İş ve Meslek Danışmanı (Seviye 6) Mesleki Yeterlilik Belgesini elde etmek isteyen adaylar yeterlilik birimlerinde tanımlanan teorik ve performansa dayalı sınavlara tabi tutulur. Adayların yeterlilik belgesini alabilmeleri için, yeterlilik birimlerinde tanımlanan sınavlardan başarılı olmaları gerekir. 

  • Yeterlilik birimlerindeki teorik sınavlar, her bir birim için ayrı ayrı yapılabileceği gibi birlikte de yapılabilir. Ancak her birimin değerlendirmesi bağımsız yapılmalıdır. 
  • Yeterlilik birimlerinin geçerlilik süresi birimin başarıldığı tarihten itibaren 2 yıldır. Yeterliliğin elde edilebilmesi için tüm birimlerin geçerliliğini koruyor olması gerekmektedir. 

 

Yeterliliği almaya zorunlu birim;

  • 11UY0017-6 /A1: İş Sağlığı ve Güvenliği, Çevre Koruma, Kalite, Çalışma Mevzuatı ve Mesleki Gelişim
  • 11UY0017-6 /A2: Danışanlara Yönelik Faaliyetlerin Yürütülmesi
  • 11UY0017-6 /A3: İşverenlere, Eğitim ve Öğretim Kurumlarına Yönelik Faaliyetlerin Yürütülmesi İş ve Meslek DanışmanıUlusal Yeterliliğine erişim için tıklayınız.