Larry Zarker 2012 hazırladığı makalede ISO 17024’ün Amerika Birleşik Devletlerdeki iş gücüne ve iş gücü dolaşımına nasıl faydalar sağlayacağını açıklamıştır. Larry Zarker’a göre; 

“Akreditasyonun en önemli faydası tutarlılıktır. ISO 17024 kapsamında, her yeni sertifika, disiplinler arası emsal incelemesi ve teknik malzemelerin endüstri doğrulaması gibi uluslararası en iyi uygulamalar kullanılarak geliştirilir ve yönetilir. Bir coğrafi bölgeden başarılı bir adayın, başka bir şehirden veya başka bir eyaletten başarılı bir adayla aynı bilgi ve becerilere sahip olduğu doğrulanacaktır. Bu hareketlilik, sertifikalı profesyonellerin Amerika Birleşik Devletleri'nin herhangi bir yerinde, iş nerede olursa olsun gitmelerine olanak tanır. Hava koşullarına karşı koruma teknisyenleri için tek ve tutarlı bir ulusal sertifika setinin geliştirilmesi, pazardaki mevcut kafa karışıklığının çoğunu da ortadan kaldırır.

Bir başka avantaj da, yeni sertifikaların (Denetçi, Mürettebat Lideri, Müfettiş ve Kurulumcu) profesyonellerin mevcut BPI sertifikalarından hem istiflenebilir hem de yanal bir kariyer yolu oluşturmasına olanak tanıyacak şekilde tasarlanmış olmasıdır. Bir kişi, bir kurulumcunun temel bilgi ve becerileriyle başlayabilir ve zamanla bir ekip liderinin gerektirdiği daha gelişmiş kurulum ve proje yönetimi becerilerini geliştirebilir. Veya bir bina analisti, teşhis ve analitik becerilerini alabilir ve temel bina bilimi ve enerji verimliliği bilgisinin bina operasyonlarında veya sürdürülebilirlik yönetiminde yönetici liderlik pozisyonlarına yol açabileceği yeni bir kariyere geçebilir.

Program yöneticileri için, bu yeni sertifikalar - nerede zorunlu tutuldukları önemli değil - Amerika Birleşik Devletleri'ndeki tüm bölgeler ve pazarlarda bireysel beceri ve bilgilerin tutarlı, bağımsız güvencesini sağlayacaktır. Bu ek hesap verebilirlik ve azaltılmış risk, enerji verimliliği teşvikleri ve WAP girişimleri için hükümetin her seviyesinden, kamu hizmetlerinden ve ev sahiplerinden sürekli desteğe katkıda bulunabilir.”

Makalenin orjinali için tıklayınız.