5 Şubat 2019 tarihli ve 30677 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan KOBİ Rehberliği ve Teknik Danışmanlık Hizmetleri Hakkında Yönetmeliğin 5 inci maddesi uyarınca KOBİ rehberi olmak isteyen adayların KOBİ Danışmanı (Seviye 6) alanında MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi alması zorunlu hale getirilmiştir.

KOBİ Danışmanı (Seviye 6) alanında MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi almak isteyen kişiler, bu alanda Kurumumuz tarafından yetkilendirilen yetkilendirilmiş belgelendirme kuruluşlarına başvuruda bulunabilirler. Gerçekleştirilen teorik ve performansa dayalı sınavlar sonucunda başarılı olan kişiler MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi almaya hak kazanırlar.

Bu ulusal yeterlilik KOBİ’lerin mevcut durumunu analiz ederek sorun alanlarını tespit eden, çözüm önerileri getiren, yönlendirme ve tavsiyede bulunan KOBİ Danışmanlarının sahip olması gereken bilgi, beceri ve yetkinlikleri tanımlamak, mesleki yeterliliklerini geçerli ve güvenilir bir belge ile kanıtlamalarına imkân sağlamak, eğitim sistemi ile sınav ve belgelendirme kuruluşlarına kaynak ve referans oluşturmak ve adaylara mesleğe ilişkin rehberlik sağlamak amacıyla hazırlanmıştır. 

KOBİ Danışmanı (Seviye 6) Mesleki Yeterlilik Belgesini elde etmek isteyen adaylar birimlerde tanımlanan sınavlara tabi tutulur. Adayların mesleki yeterlilik belgesini alabilmeleri için birimlerde tanımlanan sınavlardan başarılı olmaları gerekir. 

Yeterliliği almaya zorunlu birimler;

  • 16UY0251-6/A1: İş Sağlığı ve Güvenliği, Çevre Koruma, Kalite ve Mesleki Gelişim
  • 16UY0251-6/A2: İş Organizasyonu, Müşteri İlişkileri ve Hizmet Öncesi Hazırlık
  • 16UY0251-6/A3: KOBİ Danışmanlığı Hizmetine İlişkin Süreçlerin Yürütülmesi 

 

 

KOBİ Danışmanı Ulusal Yeterliliğine erişim için tıklayınız.