Belge zorunluluğu nedir?

Resmi Gazetede yayınlanmış olan  5544 sayılı Kanun gereğince; tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfa giren ve Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca yayımlanan tebliğlerde belirtilen mesleklerde MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi olmayan kişiler çalıştırılamamaktadır.

 

2022 yılında mesleki yeterlilik belge zorunluluğu;

2022 Yılında İş kazaları açısından yüksek risk grubundaki "tehlikeli" ve "çok tehlikeli" sınıftaki meslek gruplarının üzerine 21 meslek için daha belge zorunluluğu getirildi. Belgesi olmayanlar 30 Aralık 2022 den sonra çalıştırılmayacaktır.

Tebliğ için tıklayınız.

(Bu Tebliğin amacı, tehlikeli ve çok tehlikeli işlerden olup, çalışanlar için Meslekî Yeterlilik Kurumu Meslekî Yeterlilik Belgesi zorunluluğu getirilen meslekleri belirlemek ve yayımını sağlamaktır.)

 

Toplamda 183 olan meslek sayıları 2022 yılında MYK’ nın yedinci tebliği ile 204’ e çıkmıştır. 

Belge zorunluluğu olan meslek grupları için tıklayınız.

 

Mesleki Yeterlilik Belgesi zorunluluğuna ilişkin hükümlere aykırı davranan işveren veya işveren vekillerine Çalışma ve İş Kurumu il müdürü tarafından her bir çalışan için idari para cezası verilir. 2022 yılı için idari para cezası 1414,17 Türk Lirası olarak belirlenmiştir.