Kuder- Richardson (KR 20 - KR21), Bir testin tekrarı, paraleli ya da iki yarısı yerine, testteki tüm maddeler arasındaki tutarlılığın bir ölçüsünü verir. Bir kez uygulanmış olan bir ölçme aracının, güvenirliği hakkında bilgi verir ve “iç tutarlılık katsayısı” olarak adlandırılır. Bir testin KR 20 güvenirlik katsayısı yüksek bulunmuş ise, bu testteki maddelerin aynı yeterliği ölçtüğü (testin tek boyutlu olduğu) anlamına gelir. KR 21, madde analizi yapılmamış testlere uygulanır ve testte yer alan maddelere ait güçlük indeksleri değerlerinin (pj) eşit olduğu varsayılır.

VOC TESTER ile kuder rich ölçümlemesini yapabilir, sınavlarınızın analiz ve istatistiklerini görüntüleyebilirsiniz. 

VOC TESTER ile otomatik hesaplayabileceğiniz bütün Teorik Soru Ölçme ve Değerlendirme İstatistikleri   için tıklayınız.