Herhangi bir dağılımı tasvir eden özelliklerdendir. Dağılımda veriler bilgiler daha çok sağda, solda yada merkezde olmak üzere değişik şekillerde yığılma yapılabilir. Dağılımın simetrikliğinin ölçüsü olan çarpıklık katsayısı ortalamadan medyanın çıkarılıp üçle çarpıldıktan sonra çıkan rakamın standart sapmaya bölünmesiyle bulunur. Çarpıklık katsayısı negatif yönde küçüldükçe sola çarpıklık artar ve test kolaylaşır; pozitif yönde büyüdükçe sağa çarpıklık artar ve test zorlaşır.

Online Sınav Yazılımı ile çarpıklık ölçümlemesini otomatik hesaplayın. 

VOC TESTER ile otomatik hesaplayabileceğiniz bütün Teorik Soru Ölçme ve Değerlendirme İstatistikleri   için tıklayınız.